Työajankirjaus ja -seuranta helposti DayRollilla

DayRollilla työajankirjaus, -seuranta sekä hyväksyminen ja työvuorosuunnittelu, sujuvat näppärästi ja nopeasti paikasta riippumatta. DayRollin käyttäjälähtöisen suunnittelun ansiosta on pystytty luomaan helppokäyttöinen applikaation palkanmaksun hallintaan. Se kerää yhteen käyttöliittymään kaiken tarvittavan tiedon ja välittää sen eteenpäin sille osoitettuihin järjestelmiin. Esimiesten manuaaliseen hallinnolliseen työhön kohdistuva aika vähenee 80%:lla, jolloin säästetty aika voidaan kohdistaa muihin arvoa tuottaviin tehtäviin.

Työntekijät

• Työajankirjaus sekä poissaolot reaaliaikaisesti oikeille projekteille
• Sovelluksesta voi tarkistaa tulevat ja menneet työvuorot
• Kirjaa kulu- ja matkalaskut oikeille kustannuspaikoille
• Mahdollistaa lomasuunnittelun
• Työntekijä näkee käyttöliittymästä kaiken työsuhteeseen liittyvän informaation voimassa olevasta työsopimuksesta kertyneeseen palkka- ja työsuhdehistoriaan asti.

HR- ja palkanlaskenta

• Ohjelma ylläpitää henkilöstön palkka- ja työsuhdetietoja
• Järjestelmä tulkitsee työaikaa työehtosopimusten mukaisesti. Yrityksellä voi olla useita työehtosopimuksia, paikallisesti sovittuja sopimuksia tai näiden yhdistelmiä
• Työajankohdentaminen tarkasti
• Laskee erilaiset palkanlisät yritys kohtaisesti
• Mahdollisuus yhdistää työn nimi (maalaus, siivous, asiakastapaaminen jne.) oikeaan palkkalajiin
• API-rajapinnat on räätälöitävissä mihin tahansa palkanmaksujärjestelmään
• Räätälöidyt raportit yrityksen tarpeiden mukaan

Esimiehet ja työnjohto

• DayRollin suunnittelupohjan avulla voi työntekijöiden työvuorot ja lomat suunnitella valmiiksi ja niitä voidaan hyödyntää myös automaattisessa työtuntien hyväksynnässä
• Mahdollisuus seurata tiimin tekemisiä reaaliaikaisesti ja hyväksyä tehdyt työt välittömästi
• Työajanseurannalla voidaan varmistaa resurssien kohdistaminen oikea-aikaisesti
• DayRollilla säästetään esimiesten manuaalista hallinnollista työaikaa jopa 80%

Tilitoimistot ja palkanmaksu

• DayRoll toimii tilitoimistojen kumppanina, tarjoten saumattoman asiakaskokemuksen yritysten palkanmaksun automatisointiin
• Työajankirjaus DayRoll –sovelluksella mahdollistaa palkanmaksun automatisoinnin
• Työaikakirjaukset voidaan eritellä minkä tahansa palkanmaksuohjelmiston palkkalajien mukaisesti palkanmaksua varten
• Mahdollistaa tilitoimiston asiakkaiden palkanmaksutietojen toimittamisen vakiomuotoisena
• Ohjelmistolla onnistuu myös konsernitasoinen dimensiointi ja raportointi kirjanpitoa varten
• API-rajapinnat on räätälöitävissä mihin tahansa palkanmaksujärjestelmään

Projektipäällikkö ja business controller

• Työvuorojensuunnittelua voidaan hyödyntää projektien suunnittelussa
• Reaaliaikainen seuranta mahdollistaa resurssien kohdistamisen oikea-aikaisesti oikeisiin kohteisiin
• Voidaan kohdentaa työmäärät ja matka- ja kululaskut suoraan projekteille ja dimensioille