Työajanseurantasovellus kerää tiedot palkanmaksuun

DayRoll on nykyaikainen digitaalinen työajanseurantasovellus yrityksen työsuhteiden ja työaikojen hallintaan. Se kokoaa kaiken palkka- ja henkilöstöhallinnon tarvitseman tiedon yhteen paikkaan. Työntekijä ja työnantaja voivat seurata helposti ja reaaliaikaisesti työaikakirjauksia, poissaoloja, lomia, sekä kulu- ja matkalaskuja. Työntekijän applikaatioon voidaan liittää työsopimukset, työtodistukset sekä tilinauhat. Palvelun voi integroida mihin tahansa muuhun järjestelmään avointen rajapintojen avulla. Halutessa voi myös valita koko palkanmaksuprosessin automatisoinnin.

Työajanseuranta

• Työajanseuranta ja -kirjaus
• Työehto- ja paikallisten sopimusten
tulkitseminen
• Työtuntien hyväksymisen automatisointi
• Lomat ja poissaolot
• Työvuorojen suunnittelu
• Työaikapankki

Lue lisää työajanseurannasta

Matka- ja kululaskutus

• Matka- ja kululaskujen kirjaus ja hyväksyntä
• Työmatkakorvaus
• Hyväksytyt kirjaukset automaattisesti maksuun
• Kulujen kohdistus suoraan asiakkaalle/projektille

Lue lisää matka- ja kululaskutuksesta

Palkka- ja työsuhde

• Henkilön palkka- ja työsuhdetietojen
ylläpito
• Työsopimus
• Palkkalaskelmat löytyvät sovelluksesta

Lue lisää palkka- ja työsuhdetiedoista

Raportointi ja palkanmaksutiedot

• Tietojen raportoinnin automatisointi
palkanmaksua varten
• Hallintapaneeli selaimessa kaikille
yrityksen asetuksille
• API-rajapinnat ja integraatiot räätälöitävissä
mihin tahansa järjestelmään

Lue lisää raportoinnista ja palkanmaksusta

Työajanseuranta

• Sovelluksen avulla työajanseuranta on helppoa, työaikojen kirjaus ja muokkaus onnistuu näppärästi puhelimella, tabletilla  tai tietokoneella
• Ohjelma laskee työaikasaldot ja ylityöt valitulta ajalta
• Esimiehet pystyvät sovelluksen avulla seuraamaan työntekijöiden tuntikirjauksia reaaliaikaisesti ja hyväksymään ne välittömästi
• Hyväksytyt kirjaukset ovat valmiina palkanmaksuun vaikka päivittäin

Työehtosopimusten ja paikallisten sopimusten tulkinta

• DayRoll tulkitsee erilaiset työehto- ja paikalliset sopimukset sekä näiden yhdistelmät
• Ohjelma käsittelee työaikaa voimassa olevien sopimusten mukaisesti
• Järjestelmään on helppo määritellä yrityskohtaisesti sovitut työaikalisät, jolloin ne tulevat automaattisesti käsittelyyn
• Sopimukset kohdistetaan organisaation henkilöstöryhmille, joten tarvittaessa yrityksen käytössä voi olla useita erilaisia tulkintoja. Yritykselle voidaan esimerkiksi toteuttaa oma sääntö esimiestasolle, kuukausipalkkalaiselle ja tuntityöläiselle

Työajan hyväksymisen automatisointi

• Esimiesten aikaa vapautuu muihin tehtäviin, kun hyväksymisprosesseja automatisoidaan
• Autamme rakentamaan mahdollisimman toimivan ympäristön tietojen hyväksymiseen

Lomien ja poissaolojen suunnittelu ja kirjaaminen

• Esimies voi sovelluksella suunnitella ja hyväksyä lomat
• Työntekijä näkee applikaatiosta hänelle suunnitellut lomat
• Sovellukseen voi kirjata poissaolot ja vapaat
• Poissaolomerkintään voi liittää tarvittaessa poissaolotodistuksen

Työvuorojen suunnittelu ja tulevat työvuorot

• Ohjelma sisältää valmiin pohjan esimiehille työvuorosuunnitelman laatimiseen.
• Kun käytössä on sovelluksen työvuorosuunnittelu, tehtyjen vuorojen hyväksyntä voidaan automatisoida.
• Työntekijät näkevät sovelluksesta suunnitellut ja toteutuneet työvuoronsa

Työaikapankki

• Työaikasaldojen laskenta huomioiden +/- -tunnit
• Saldoperusteisten vapaapäivien laskenta

Matka- ja kululaskujen kirjaus ja hyväksyminen

• Applikaation avulla saa luotua helposti matka- tai kululaskun, joka voidaan kohdistaa suoraan oikealle kustannuspaikalle
• Kirjaukset voi tehdä välittömästi matkan jälkeen
• Ohjelma laskee automaattisesti kilometrikorvaukset ja päivärahat
• Sovellukseen saa liitettyä matkalla kertyneet kuitit, jolloin ne kulkevat aina laskun mukana
• Esimies saa hyväksyttyä kulut heti, jolloin ne voidaan siirtää maksatukseen milloin vain

Henkilön palkka- ja työsuhdetietojen ylläpito

•Ohjelmalla saa luotua näppärästi organisaatiohierarkioita sekä henkilöstöryhmiä, jolloin on mahdollista käyttää useita erilaisia työehtosopimusmalleja.
• Ohjelmaan on mahdollista arkistoida niin työsopimukset kuin palkkalaskelmatkin luotettavasti ja ne ovat helposti löydettävissä.
• Palkkalaskelmat löytyvät jokaisen työntekijän applikaatiosta

Raportointi mukautuu kaikkiin yrityksesi tarpeisiin

• Yrityksen tarpeiden mukainen raportointi
• Alue- ja kustannuspaikkakohtainen raportointi
• Saadaan valmiit raportit palkanlaskentaan ja laskutukseen
• Asiakkaan määrittelemät kirjanpitovaatimusten mukaiset dimensiot
• Konsernitasoinen raportointi

Raportointi voidaan automatisoida palkanmaksua varten

API-rajapinnat ja integraatiot räätälöitävissä

• API-rajapinnat ja integraatiot räätälöitävissä
• Voidaan integroida mihin tahansa palkanmaksujärjestelmään
• Monipuoliset dimensiot mahdollistavat erilaiset tietorakenteet

Käytä selaimella, Android- tai IoS-sovelluksilla

• Saatavilla Android ja Apple- mobiililaitteille, voi käyttää myös selaimella
• Lataa sovellus puhelimeesi suoraan sovelluskaupasta

Onnistunut ja helppo käyttöönotto

Saamme aktivoitua työajanseurantasovelluksen käyttöösi muutamassa minuutissa

  • Varaa esittelyaika
  • Käyttöönotto ja perehdytys onnistuu myös etänä
  • Työajankirjaamisen voi aloittaa välittömästi, kun käyttöönotto on aktivoitu
  • Autamme tarvittaessa kaikessa
  • Voit testata ohjelmistoa 14 vuorokauden ajan demotunnuksilla

Sovi henkilökohtainen esittely

1

Henkilökohtainen demo ja kartoitus

2

Ilmainen pilotointi yrityksesi tiedoilla

3

Saumaton käyttöönotto

4

Onnistunut käyttö